• ارسال به دوستان
نام ارسال کننده :  
ایمیل ارسال کننده:
نام دریافت کننده :
ایمیل دریافت کننده :  
موضوع ایمیل :
کد تصویری :
 
اخبار
یکی از مهمترین دستاورد های صنعت هسته ای کشور پس از برجام با پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته ای درایران وارد فاز اجرایی می شود.
در پی مذاکرات متعدد مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور با اتحادیه اروپا، بر اساس ضمیمه سه سند برنامه جامع اقدام مشترک مقرر گردید نظام های ایمنی چهار کشور اروپایی تحت هدایت شرکت ENCO  با هزینه اتحادیه اروپا ظرف سه سال ونیم آینده پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور را انجام دهند.
در این راستا هیاتی بلند پایه از کمسیون اتحادیه اروپا به سرپرستی آقای Oliver Luyckx رئیس بخش ایمنی هسته ای کمیسیون اتحادیه اروپا  از روز دوشنبه 19 تیر ماه به تهران سفر کردند و مذاکرات خود را با هیئت کشورمان به ریاست دکتر حجت اله صالحی، رئیس مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور آغاز نمودند.
هدف از مذاکرات اخیر یافتن سازوکار مشترک و ترسیم نقشه راه، جهت اجرای مراحل بعدی پروژه می باشد. شایان ذکر است پروژه ارتقاء توانمندی های فنی مرکز نظام ایمنی هسته ای کشور و تاسیس مرکز ایمنی هسته ای در ایران یکی از مهمترین دستاوردهای پس از برجام بوده که توسط مرکز نظام ایمنی کشور و با همکاری شرکت ENCO، در حال اجراء می باشد.
 
عكس هاي مرتبط :

نسخه قابل چاپ